członkowie zarządu

  • Maciej Lipecki – Prezes SPS
  • Ryszard Nowakowski – Wiceprezes
  • Andrzej Sułek – Skarbnik
  • Maciej Jankowski – członek Zarządu
  • Piotr Kwaśniak – członek Zarządu
  • Piotr Machaj – członek Zarządu
  • Tadeusz Zaparuszewski – członek Zarządu